Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Καλογεράκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7804,7805,7807,7811,7798
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:http://www.beeb.enveng.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012