Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012