Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Τσάνης Ιωάννης
Τηλέφωνο:7799,7764
Fax:7849,7855
Email:tsanis<στο>hydromech.gr
Ιστοσελίδα:http://www.hydromech.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012