Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Μερτίκας Στυλιανός
Τηλέφωνο:7687
Fax:7872
Email:smertikas<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.geomatlab.tuc.gr/

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012