Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:7668,7876
Fax:-
Email:nvarotsis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012