Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Βάμβουκα Δέσποινα
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012