Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD)

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD)
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Μπιλάλης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7256
Fax:7554
Email:pkoulouridakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:cadlab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012