Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων & Προσομοίωσης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων & Προσομοίωσης
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:7308,7240,7422
Fax:7584
Email:vvountourakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.dssl.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012