Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Τηλέφωνο:7659,7660,7662,7665,7666
Fax:7841
Email:ageorgiakaki<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/7178.html
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012