Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Υδατικής Χημείας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Ψυλλάκη Ελευθερία
Τηλέφωνο:7806,7766,7810
Fax:-
Email:epsillakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012