Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Αντωνιάδης Αριστομένης
Τηλέφωνο:7481,7482,7483,7484
Fax:7533
Email:m3<στο>dpem.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.m3.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012