Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας

Τίτλος εργαστηρίου:Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας
Σχολή:-
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:2821055988
Fax:2821040110
Email:park<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.park.tuc.gr/

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012