Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Μαριά Ευπραξία
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:emaria<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012