Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Κολοκοτσά Διονυσία
Τηλέφωνο:7765,7812,7837
Fax:-
Email:dkolokotsa<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ember.tuc.gr/

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012