Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Δάρας Τρύφων
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012