Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ντουντουνάκη Χαρίκλεια

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουντουνάκη Χαρίκλεια
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού
Email:cntountounaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037436
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ1.002, Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012