Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χαβρέ Δήμητρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χαβρέ Δήμητρα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Email:dchavre<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037761
Τοποθεσία:Γραφείο: 149.Β.04, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Γ' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012