Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γλυτσός Θόδωρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γλυτσός Θόδωρος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:tglytsos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037815
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.114, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012