Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πατεράκης Μιχαήλ(σε άδεια)

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πατεράκης Μιχαήλ
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:mpaterakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037225
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Α-30, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Επικοινωνίες Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Πρωτοκόλλων, Ασύρµατα ∆ίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών για Κινητούς Χρήστες, Εφαρμοσμένη Θεωρία Πιθανοτήτων και Ουρών Αναμονής και Εφαρμογή τους στα Δίκτυα Επικοινωνιών και στα Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Μιχάλης Πατεράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1984 και τίτλους M.Sc. και Ph.D. από τα Πανεπιστήμια Connecticut και Virginia των Η.Π.Α. τα έτη 1986 και 1988, αντίστοιχα. Από το 1995 υπηρετεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου σήμερα είναι Καθηγητής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). Την περίοδο Σεπτέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2010 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του Ιδρύματος. Κατά την διάρκεια των ετών 2000 – 2005, διετέλεσε Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Την περίοδο Σεπτ. 1999 – Αύγ. 2001, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΜΥ. Την περίοδο 1988 – 1995, υπηρέτησε αρχικά ως Επίκουρος και αργότερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Delaware των Η.Π.Α.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών με έμφαση στον σχεδιασμό πρωτοκόλλων, σχεδιασμό, μοντελοποίηση και μελέτη απόδοσης ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών, καθώς και εφαρμοσμένη θεωρία πιθανοτήτων και ουρών αναμονής και η εφαρμογή της στα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών και στα κατανεμημένα συστήματα πληροφορίας πολυμέσων. Έχει δημοσιεύσει άνω των 100 ερευνητικών άρθρων στις παραπάνω περιοχές. Έχει επιβλέψει (ως κύριος επιβλέπων) πέντε Διδακτορικά και δεκαεπτά M.Sc.’s βασισμένα σε έρευνα. Συμμετείχε στις Επιτροπές Προγράμματος κύριων διεθνών συνεδρίων και σαν κριτής εργασιών στα κυριότερα IEEE Transactions και άλλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια στις περιοχές των ερευνητικών ενδιαφερόντων του. Υπήρξε ένας από τους τρεις επιμελητές ειδικής έκδοσης του περιοδικού ACM Mobile Computing and Communications Review, ένας εκ των δύο συν-διοργανωτών του διεθνούς συνεδρίου 2005 IEEE LANMAN Workshop και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου IFIP 2004 Networking Conference. Την περίοδο 2005 – 2009, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΥΔ ΚτΠ) για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ευρυζωνικών Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια του οποίου κατασκευάστηκαν εκτεταμένα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε έξη δήμους του νησιού.

Εκπαίδευση: 

  • Ph.D. University of Virginia, ΗΠΑ, 1988
  • M.Sc. University of Connecticut, ΗΠΑ, 1986
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ, 1984

Ερευνητικά Πεδία: Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών με έμφαση στον σχεδιασμό πρωτοκόλλων, μοντελοποίηση και μελέτη απόδοσης ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών, καθώς και εφαρμοσμένη θεωρία πιθανοτήτων και ουρών αναμονής και η εφαρμογή της στα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών και στα κατανεμημένα συστήματα πληροφορίας πολυμέσων.

Τομέας: Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορίας και ∆ικτύων

Μαθήματα: Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Ειδικά Θέματα σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012