Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τσιμπινού Δήμητρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσιμπινού Δήμητρα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Μισθοδοσία
Email:dtsibinou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037010
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.024, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012