Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φραντζής Ξενοφών

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φραντζής Ξενοφών
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:GeoMatLab (Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών)
Email:xfrantzis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037687
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.308, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Γ' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ο Ξενοφών Φραντζής  είναι  Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Έχει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση μόνιμων σταθμών GNSS (Continuously Operating Reference Stations, CORS), σε συστήματα επικοινωνίας  (satellite, cellular, broadband) και στην διαχείριση δικτύων (network administration), καθώς και την κατασκευή αλγορίθμων για την αυτόματη διαχείριση (έλεγχος σφαλμάτων, τοπική αποθήκευση, αποστολή σε file servers) δεδομένων GNSS και άλλων επιστημονικών οργάνων (παλιρροιογράφοι, μετεωρολογικοί σταθμοί).  Έχει εμπειρία την επεξεργασία δεδομένων GNSS με την χρήση των επιστημονικών προγραμμάτων GAMIT, GIPSY και BERNESE. Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων του δικτύου σταθμών GNSS του Εργαστηρίου Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που καλύπτει την δυτική Κρήτη καθώς επίσης και για την επεξεργασία χρονοσειρών GNSS μέσω αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος για την εξαγωγή γεωδαιτικών συντεταγμένων και ρυθμών μετακίνησης. Έχει μεγάλη εμπειρία στην χρήση λειτουργικών συστημάτων Windows και UNIX/Linux, στην κατασκευή κωδίκων σε κελύφη csh, bash για διαχείριση δεδομένων, αυτοματοποίηση διαδικασιών και έλεγχο υποσυστημάτων. Έχει εμπειρία στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Matlab και FORTRAN.     

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012