Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σπυριδάκη Αθηνά

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπυριδάκη Αθηνά
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:aspyridaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037812
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.105, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012