Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Wenjia Zhang

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Wenjia Zhang
Κατηγορία:Ορισμένου Χρόνου Διδάσκων (Συμβ.Διδ.)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:wzhang1<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037445
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε1.204, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012