Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καρτσωνάκης Ευστράτιος

Όνοματεπώνυμο:Καρτσωνάκης Ευστράτιος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Email:ekartsonakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037429
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012