Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ζαχαριουδάκη Μαλαματένια

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ζαχαριουδάκη Μαλαματένια
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.Μ.)
Email:mzacharioudaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037283
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.013, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012