Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φουντά Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φουντά Μαρία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων
Email:mfounta<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037045
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.019, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012