Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κόκκαλη Φωτεινή

Όνοματεπώνυμο:Κόκκαλη Φωτεινή
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO
Email:fkokkali1<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037093
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012