Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καψωμενάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καψωμενάκη Ελένη
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Email:ekapsomenaki1<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037061
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.016, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012