Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σαράτσης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαράτσης Γεώργιος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων)
Email:gsaratsis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037713
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.203, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012