Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Ακαδημαϊκής & Εκπαιδευτικής Κινητικότητας (Erasmus+)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Τμήμα Ακαδημαϊκής & Εκπαιδευτικής Κινητικότητας (Erasmus+)
Τηλέφωνο:2821037470
Fax:2821037562
Email:erasmus<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/index.php?id=145

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012