Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Τηλέφωνο:2821037002
Fax:2821037083
Email:modip<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/modip.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012