Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Συνεργείο καθαρισμού

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Συνεργείο καθαρισμού
Τηλέφωνο:2821037373, 2821037336
Fax:2821037583
Email:papostolakis<στο>tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012