Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων

Τίτλος υπηρεσίας:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) / Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων
Τηλέφωνο:2821037041, 2821037046, 2821037061, 2821037034, 2821037038
Fax:2821037081
Email:mkoutrouli<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.elke.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012