Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

Τίτλος υπηρεσίας:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) / Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Τηλέφωνο:2821037041, 2821037046, 2821037061, 2821037034, 2821037038
Fax:2821037081
Email:mpapadaki5<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.elke.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012