Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Τίτλος υπηρεσίας:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) / Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο:2821037059
Fax:2821037081
Email:imandalianos<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.elke.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012