Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Τίτλος υπηρεσίας:Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλέφωνο:2821037440
Fax:2821037576
Email:info-library<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.library.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012