Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προμήθειες

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Προμήθειες
Τηλέφωνο:2821037016, 2821037049, 2821037067
Fax:2821037075
Email:ikavalou<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012