Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ταμείο

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Ταμείο
Τηλέφωνο:2821037015
Fax:2821037076
Email:avirirakis<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012