Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο:2821037005, 2821037047
Fax:2821037083
Email:public.relations<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/relations.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012