Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Τηλέφωνο:2821037255, 2821037305
Fax:2821006900
Email:pem_info<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012