Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)
Τηλέφωνο:2821037102, 2821037104
Fax:2821037183
Email:secretary_arch<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012