Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο:2821037710
Fax:2821037710
Email:vpsaraki<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/advice.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012