Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης (λέσχη)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης (λέσχη)
Τηλέφωνο:2821037525
Fax:2821037562
Email:athenaki<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012