Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α, Β και Δ

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α, Β και Δ
Τηλέφωνο:2821037290
Fax:2821037583
Email:info-techdivision<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012