Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Συντήρησης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης
Τηλέφωνο:2821037336, 2821037373, 2821037335, 2821037272, 2821037351, 2821037449, 2821037570, 2821037329
Fax:2821037583
Email:papostolakis<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012