Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Διαχείρισης Κτιρίου Λ (Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης Κτιρίου Λ (Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ)
Τηλέφωνο:2821037394
Fax:2821037583
Email:info-techdivision<στο>tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012