Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεύθυνση (ΕΠΙΤΣ)

Τίτλος υπηρεσίας:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) / Διεύθυνση (ΕΠΙΤΣ)
Τηλέφωνο:2821037225
Fax:2821037573
Email:info<στο>tsi.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tsi.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012