Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τίτλος υπηρεσίας:ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας / Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνο:2821037452
Email:dasta<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/dasta

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012