Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μουσική Λέσχη Ομίλου 3Π «ΕΝΤΑΣΗ live»

Τίτλος υπηρεσίας:Φοιτητικές Ομάδες/Σύλλογοι / Μουσική Λέσχη Ομίλου 3Π «ΕΝΤΑΣΗ live»
Τηλέφωνο:2821037455
Email:entash.live<στο>gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.entasilive.tuc.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012