Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Βι.Κε.Π. λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 19:45, κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των εορτών και των θερινών διακοπών, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 15:00. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας της Βι.Κε.Π. ανακοινώνεται εγκαίρως στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας της.

Με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. (γραφείο δανεισμού) μπορείτε να επικοινωνείτε καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βι.Κε.Π. στο τηλέφωνο 28210-37440 και στο fax 28210-37576.

Επικοινωνία με τη Βι.Κε.Π.:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
Κτίριο Δ1, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 
Τ.Κ. 73 100 Χανιά, Κρήτη 
Τηλ. +30 28210 37440
Fax +30 28210 37576 
E-mail: info<στο>library.tuc.gr
Ιστοσελίδα: www.library.tuc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012